Hvem står bak appen?

Diabetesforbundet

Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon, som jobber for god diabetesbehandling og bedre folkehelse. Fysisk aktivitet er et viktig verktøy i behandlingen av diabetes. I tillegg er det sentralt i forebygging av sykdom. Vi tilbyr informasjon og selvhjelpsverktøy for å fremme god helse for alle – med og uten diabetes. Les mer på diabetes.no

Muscle Animations

Muscle Animations AS lager 3D- animasjoner og illustrasjoner som beskriver styrketreningsteknikk, muskelaktivering og biomekanikk. Firmaet har ambisjoner om å være verdensledende i utvikling og formidling av kunnskap om hvordan ulike treningsøvelser bør gjøres for å optimalisere effekt og minimere skaderisiko. Muscle Animations AS eies og drives av Tron Krosshaug og Oliver Faul. Les mer på muscleanimations.com

Helsedirektoratet - Dine30

Dine30 skal inspirere flere til mer hverdagsaktivitet. For å mobilisere flest mulig inviterer Helsedirektoratet alle til å bidra til denne «samfunnsdugnaden». Kjernen i Dine30 er å skape større bevissthet om hvor lite som faktisk skal til før effekten er merkbar på kropp og sinn. Litt er hundre ganger bedre enn ingenting! Les mer på www.helsenorge.no

Rettigheter

Alle immaterielle rettigheter til animasjonene i denne appen tilhører Muscle Animations AS og er beskyttet ved lov. Kopiering, distribusjon, videresalg eller kommersiell bruk er ikke tillatt.